Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των περιεχομένων του taxicomm.gr χωρίς την άδεια από τους διαχειριστές καθώς και οι φωτογραφίες και τα λογότυπα αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία του taxicomm.gr.

2. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναδημοσίευση ή τροποποίηση συνδέσμων του taxicomm.gr καθώς και η αντιγραφή των περιεχομένων.