Καμπάνιες

Παρακάτω θα βρείτε τις καμπάνιες της εταιρείας μας.
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, KTEO Autopass, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "KTEO Autopass"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Villa Aroni, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Villa Aroni"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Beauty Garage, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Beauty Garage"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Monte Carlo, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Monte Carlo"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Flexeat, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Flexeat"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Yava Πειραιά, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Yava Πειραιά"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Ταξί Κατσά, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Ταξί Κατσά"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Tsiamita, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Tsiamita"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, No Limits, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "No Limits"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, ΙΕΚ Άλφα 2017, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "ΙΕΚ Άλφα" 2017
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, ΙΕΚ Άλφα 2017, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "ΙΕΚ Άλφα" 2017
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Mediterranean College 2017, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Mediterranean College" 2017
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Mediterranean College 2017, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Mediterranean College" 2017
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, ΙΕΚ Ξυνή Handball 2017, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "ΙΕΚ Ξυνή Handball" 2017
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, ΙΕΚ Ξυνή Handball 2017, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "ΙΕΚ Ξυνή Handball" 2017
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, ΙΕΚ Ξυνή 2016, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "ΙΕΚ Ξυνή" 2016
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Mediterranean College 2016, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Mediterranean College" 2016
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Taxi Show 2016, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Taxi Show 2016"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, TaxiComm.gr, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "TaxiComm.gr"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, My Car's Expert 2017, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "My Car's Expert" 2017
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, My Car's Expert 2016, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "My Car's Expert" 2016
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, My Car's Expert 2015, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "My Car's Expert" 2015
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, My Car's Expert 2014, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "My Car's Expert" 2014
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, MAD Video Music Awards, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "MAD Video Music Awards"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Τζέμος, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Τζέμος"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Lukoil, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Lukoil"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Οικονόμου, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Οικονόμου"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Taxi.eu, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Taxi.eu"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Στρουμπάκος, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Στρουμπάκος"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Παπαδάκης, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Παπαδάκης"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Beikos Doors, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Beikos Doors"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Dent Car Hail, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Dent Car Hail"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Χατζησταμάτης, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Χατζησταμάτης"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Double Vision, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Double Vision"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Energy News, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Energy News"
Διαφήμιση σε ταξί - taxi ad, Λέτσης Σπύρος, by TAXI Communications Advertising Agency - taxicomm.gr
Καμπάνια "Λέτσης Σπύρος"